Genel Kurul İlanı

BEYŞEHİR ÇEVRESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Değerli Üyemiz;

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2021 Cumartesi günü saat 10:00’da Dernek Merkezinde, aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 03/04/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1-Açılış Yoklama,

2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası,

4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,

5-Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü,

6-Organ Seçimleri,

7-Dilek ve Temenniler Kapanış.