Genel Kurul İlanı

BEYŞEHİR ÇEVRESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 10/12/2017 tarihinde saat 14:00’da İncirli Cad.
No:60 Kat:3 Daire:18 Bakırköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 17/12/2017 tarihinde saat 14.00’da aynı gündemle,
aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel kurul gündemi:
1) Açılış.
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve
yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
6) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
7) Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte
personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin
müzakeresi.
8) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) asil ve yedek üyelerinin
seçimi.
9) Dilek ve temenniler.
10) Kapanış.