BEYŞEHİR ÇEVRESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL KURUL KARARI

BEYŞEHİR ÇEVRESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 30/12/2014 tarihinde saat 20:00’da  İncirli Cad. No:60 Kat:3 Daire:18 Bakırköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 06/01/2015 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel kurul gündemi:

  1. Açılış.
  2. Başkanlık divanının teşekkülü.
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
  5. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
  6. Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
  7. Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.
  8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.