Tarihçemiz

Beyşehir , Hüyük ve Derebucak genellikle ekonomik nedenlerle uzun yıllardan bu tarafa göç veren ilçeler olagelmişlerdir. Bu göç, 1980 li yıllara kadar İzmir başta olmak üzere, İstanbul ve Antalya ağırlıklı olmuştur. Yurt dışına işçi olarak gidenler bu hesabın dışındadır.

1980 li yıllarla birlikte İstanbul’daki tekstil sanayiinin hızla gelişimi ve bu gelişimde Beyşehir, Hüyük ve Derebucak kökenli iş adamlarımızın başı çekmesi yöremizden İstanbul’a göçü hızlandırmıştır. İstanbul’daki hemşehrilerimizin sayısı onbinleri aşmasına rağmen bunları örgütleyecek, birlik, bütünlük, kültürel, ekonomik ve sosyal alanda ortak paydalarda buluşturacak bir teşkilatlanmaya uzun yıllar gidilememiştir. Bu eksiklik bir gönüllüler grubunun fedakarane çalışmaları sonucunda 1995 yılında Beyşehir çevresi Kültür ve Yardımlaşma Derneğini kurmalarıyla bir ölçüde giderilmiştir.