Hedeflerimiz

Hedefler

Beyşehir, Hüyük ve Derebucak tarihi, kültürel ve turizm varlıklarını tüm yurt çapında tanıtmak, yaşatmak bu konularda çaba ve faaliyet yürütmek, Yöremizin tarih ve kültürel kimliğini tam anlamıyla ortaya çıkaracak yönde kaynaklar araştırmak bu amaçla bilimsel çevrelerle işbirliğinde bulunmak, panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemek.

Yöremizin el sanatları, folklor ve benzeri değerlerini yaşatmak, tanıtmak ve sergileme faaliyetlerinde bulunmak.

Üyeleri arasında derneğin amaçları doğrultusunda yardımlaşma, dayanışma şeklinde aidat, bağış, yardım toplamak, dağıtmak, derneğin mali bakımından kendine yetebilmesi amacıyla faaliyet yürütmek,

Yöremizdeki mevcut yerel yönetim ve kültürel amaçlı derneklerle işbirliğinde bulunmak, başka şehirlerde aynı amaçlı derneklerle ortaklaşa çabalarda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda faaliyet yürütmek.İstanbul da yaşamakta olan hemşerilerimiz arasında dayanışma yardımlaşma ve iletişimi artırmak.

Yöremizin tanıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişmişlerde bulunmak.Organizasyonlar düzenlemek ve Organizasyonlarda temsil gerçekleştirmek.

Dernek üye sayısının ve gelirlerinin artırılmasına yönelik girişim ve
işlemlerde bulunmak.